Mihayıl Çakır anıtı

1991 yılında, Çadır Lunga kentinde, aydınlatıcı Mihail Çakır’a bir anıt, kültür merkezinin önünde dikildi. Çakıra’nın kişiliği Gagauzya tarihinde çok önemlidir. Gagauz dilinde İncil, Mezmur ve diğerleri gibi dini edebiyatın Kilise Slav dilinden Gagauzça çevirisini de içeren eserler yazmaya başladı.

Mihail Çakır 1861’de bir memur ailesinde doğdu. Kişinev’deki bir teolojik seminerden mezun oldu ve halkının Gagauz dilinde kitaplarının bulunmamasından her zaman endişeliydi. 1904’ten bu yana, hayaller gerçekleştirilmeye mahkum edildi ve Synod dini edebiyatın yayınlanmasına izin verdi. 1907’den beri, Gagauz dilinde İncil olan Eski Ahit’ten gelen pasajlar doğdu. 1918’den beri, Bessarabiya Romanya krallığının bir parçası olduğunda, Çakır Gagauz dilini Latin alfabesine uyarladı. Daha sonra da bir etnograf olarak hareket eden Çakır, Gagauzya’nın tarihi ve gelenekleri hakkında birkaç kitap yayınladı.

Sign In