Kurt Tarikatı

Eski zamanlardan beri, atalarımız kendilerini çevreleyen doğa ile, özel doğaüstü özelliklere sahip oldukları hayvanlarla yakından bağlantılıydı. Türk kabileleri arasında büyük önem taşıyan kurttu.  Göçebeler sık sık bu akıllı, zalim, becerikli canavarla karşılaştılar. Kurt, özgürlük, bağımsızlık, korkusuzluk, özveri, adaleti sembolize eder. Bu yüzden kurtla karşılaşma Türklere iyi bir alamet sembolü olarak görünürdü.

Ve bugün, yıllar önce olduğu gibi, kurt saygın bir hayvan olarak kabul edilmektedir.  Gagavuz’un eski inançları, kurdun öldürülemeyeceğini ve bu hayvana karşı tutumun saygılı olması gerektiğini söylemektedir. Kurt onuruna Gagavuzyalılar özel bayramlar düzenlediler.  Bugün bunlardan en ünlüsü “Kurt Festivali” veya eski adı ile “ Canavar Yörtuları” dır. Bu bayram herhangi bir eğlence anlamına gelmez. Ancak bazı yasaklar ve eylemler içerir.  Örneğin, iğneler, baltalar, örgü iğneleri, bıçaklar gibi keskin nesnelerin kullanılmaması bu yasaklardandır. Kurt’un Bayramında dikmek, taraklamak, örmek, yani nakış yapmak yün ile bağlantılı olan her şeyi yapmak da imkansızdı. Antik çağda, elbette, herkes bu önerileri uyguladı. Tanıdıklara, komşulara sunulan özel ballı ekmekler yapılırdı. Bütün bunlar kurda olan inancı temsil etmek için yapılırdı.

Geşmiş

Gagauzyalılar, birçok yönden, yüzlerce yıldır kendi yazı dillerine sahip olmadan, dillerini, kültürlerini ve zengin halk sanatlarını korumayı başaran gizemli insanlardır.
Gagauz, merkezi Budjak bozkırlarının kuzey kesiminde yaşayan Türklerdir. Bugün Moldova’da 155.600 civarında Gagavuzun, Ukrayna’nın komşusu Odessa bölgesinde yaklaşık 40.000 gagauz yaşamaktadır. Ayrıca, Gagavuz halkı Rusya, Kazakistan, Bulgaristan ve Romanya’da yaşamaktadır.

Gagauz halkının görünüşü ve oluşum tarihi, özellikle bilinmemektedir Çoğu tarihçi, Gagauzyalıların ortaya çıkması için bilinen ilk bölgenin Kuzeydoğu Bulgaristan’daki Dobrudji ve Deliormanın bölgesi olduğuna inanma eğilimindedir. Ek olarak, XVIII yüzyılda, Gagavuz Cumhuriyeti, yazılı kaynaklarla kanıtlandığı gibi, Varna bölgesinde Bulgaristan topraklarında bulunmaktaydı.

Rus-Türk savaşının bittikten sona ermesinden ve 1812’de barışın sonuçlanmasından sonra Bessarabiya Rusya İmparatorluğu’nun bir parçası oldu. Rus Çarı Alexander, Dobrudja’dan ayrılmak isteyen tüm Hıristiyanları yetkilendirdi. Şimdi, Güney Bessarabya’nın tarihi bölgesi Budjak’ta bulunan Rusya’nın yeni topraklarına yerleşebildi.

XIX yüzyılın ortalarında, Kırım Savaşı sonucunda, güneydeki Prut ve şimdiki Vulkaneşti ilçesinin yerleşimleri Moldova Prensliği’ne taşındı. Bu da Gagauz nüfusunun Ukrayna’nın Zaporojskaya bölgesinin sınırlarına göç etmesini gerektirdi.

XIX – XX yüzyıllardaki Budjak bozkırlarının Gagauzları, Rus İmparatorluğu’nda meydana gelen sosyal ve politik değişimlerin kasırgasında pasif kalmadı. Gagauz daima kendi kaderini tayin etmesi için çabaladı. Bu nedenle, 1905 – 1907 devrimi boyunca, Gagauz ulusal ve toplumsal bağımsızlıkları için isyan etti ve Komrat Cumhuriyeti’ni ilan etti. Ancak, isyan yetkililer tarafından ezilmişti.

Gagauz halkı, 1854 – 1856 Kırım Savaşı’na, 1904 – 1905 Rus-Japon Savaşına Birinci Dünya Savaşı’na katılmıştı. I. Dünya Savaşı’nın sonunda, Gagavuz özerkliğinin oluşumunu gerçekleştirmeye çalıştı ancak bu süreç yeni Romen makamları tarafından bastırılmıştı.

1988’de Gagauz aydınları, diğer etnik azınlıklarla birlikte, Gagauz halkının bağımsızlığı için mücadele eden Gagauz Haklı Ulusal Hareketi’ni yaratmıştı. Ağustos 1990’da Gagauz Cumhuriyeti’nin kurulmasının Komrat’ta ilan edilmesine karşın, Moldova hükümeti deklarasyonu tanımadı. Yalnızca 23 Aralık 1994’te, Moldova Cumhuriyeti Parlamentosu, Gagauzya özerkliğinin durumunu tanımıştı. Bugün bu tarih Gagauz ulusal bayramıdır.

Bugün, Gagavuzya üç farklı bölgeye ayrılmıştır: Komrat, Çadır-Lunga ve Vulkaneşti. 2 belediyeden oluşan – Komrat ve Çadr-Lunga; Vulcanesti ve Kongaz kentleri ve ayrıca 27 köyden oluşmaktadır. Bölgenin idari kısmı Komrat belediyesinde bulunmaktadır. Gagauzya’nın en yüksek memuru, Moldova Hükümeti üyesi olan ve dört yıllık bir süre için seçilen Başkandır. Temsilci ve yasama organı Gagauzya Ulusal Meclisi’dir (Halk Topluluğu).

Bugün, Gagauzya ekonomisi ağırlıklı olarak tarım sektöründen oluşmakta olup, bölgelerin çoğu meyve bahçesi ve üzüm bağlarıdır. Son yıllarda, hizmetler sektöründe, hafif ve gıda sanayilerinde bir artış olmuştur. Son yıllarda, hizmetler sektöründe, hafif ve gıda sanayilerinde bir artış olmuştur.

Şirketimiz Gagauzya’ya yaptığımız turlarla size bölge tarihini ve insanlarını detaylı olarak tanıtacaktır, ayrıca Gagauzların yaşamını tanıyabilir ve geleneksel yemekleri deneyebilirsiniz.